ULTRAZVUK MEKIH TKIVA VRATA

U principu vrat čine vratni deo kičmenog stuba i meka tkiva koja se nalaze oko njega. U meka tkiva ubrajamo mišiće, nerve, tetive i ligamente, krvne sudove, štitastu žlezdu, paraštitaste žlezde, limfne žlezde, pljuvačne i parotidne žlezde.

Koji se organi pregledaju ultrazvučnim pregledom mekih tkiva?

Ultrazvučni pregled mekih tkiva vrata daje uvid u stanje štitaste žlezde, paraštitastih žlezdi, pljuvačnih žlezda (uključene i parotidne žlezde) i limfnih žlezda vratne regije. Ujedno se može uočiti i postojanje tumorskih promena ostalih mekotkivnih struktura, postojanje podliva itd.

Primena Color Doppler efekta daje detaljniji uvid u prirodu uočenih promena.

Kako izgleda ultrazvučni pregled mekih tkiva?

Pacijent oslobodi vrat od garderobe. Pregled se radi u ležećem položaju. Lekar sondom ultrazvučnog aparata na koju je prethodno nanet gel prelazi preko kože vrata. Prilikom pregleda pacijent ne oseća nikakav bol. Ispitivanje traje od oko 30 minuta, nakon čega pacijent dobija objašnjenje i pisani izveštaj.

Kada raditi ultrazvučni pregled mekih tkiva vrata?

Situacije u kojima se savetuje ova vrsta ultrazvučnog pregleda su:

  • Pojava uvećanja ili zadebljanja u predelu vrata
  • Problemi sa gutanjem, disanjem, promene u boji glasa (neobjašnjiva promuklost)
  • Nasledna predispozicija
  • Kontrola nakon operacija
  • Kod bolesti koja su u vezi sa štitastom žlezdom (kardiološka, hematološka, osteoporoza itd.)
  • Neobjašnjivo mršavljenje ili dobijanje u telesnoj težini
  • Nejasna febrilna stanja

a najbolje na osnovu uputa lekara opšte prakse ili specijaliste druge specijalnosti koji je prethodno utvrdio potrebu za ultrazvučnim pregledom.

Ko vrši pregled i ko interpretira nalaz?

Pregled vrši specijalista endokrinolog, radiolog ili specijalista opšte medicine sa završenom odgovarajućom školom za rad u ultrazvučnoj dijagnostici. Lekar očitava nalaz, piše ga i prilaže snimak kao medicinski dokument. Ujedno se preporučuju i eventualne dopunske dijagnostičke procedure.

Koja je korist a koji su rizici, koliko su česte kontrole?

Korist je prvenstveno u brzini i tačnosti nalaza koji se dobijaju dijagnostičkim ultrazvukom a rizika od pregleda nema. Kontrole se ponavljaju koliko je potrebno, bez opasnosti od oštećenja tkiva i organa. Vreme do sledećeg pregleda određuje lekar u zavisnosti od nalaza.

Priprema za ultrazvučni pregled mekih tkiva vrata

Za ovaj ultrazvučni pregled nije potrebna priprema.