KOLOR DOPPLER PREGLED KRVNIH SUDOVA NOGU

1. Color doppler pregled venskog sistema donjih ekstremiteta

Color Doppler je bezbolan i bezopasan (neinvazivan) ultrazvučni pregled krvnih sudova nogu. Merenjem intenziteta protoka i smera strujanja krvi kroz venu, utvrdićemo da li ima oštećenja vena. Ukoliko je oštećenje prisutno, određujemo i stepen poremećaja.   
Vene nogu se dele u tri grupe.

 • duboke vene
 • površinske vene
 • venski perforatori(komunikantne)

Duboke vene nalaze se duboko u nogama, između mišića. Ovi krvni sudovi transportuju krv prema srcu.
Površinske vene nalaze se neposredno ispod kože. One stvaraju mrežu koja se na određenim mestima, preko perforantnih vena, uliva u duboke vene.

Perforantne vene spajaju površinske i duboke vene.
Arterije prenose krv od srca ka periferiji, čime se tkiva i organi snabdevaju hranjivim materijama i kiseonikom.
Uloga vena je suprotna. Ovi krvni sudovi transportuju krv od periferije ka srcu. Taj proces se odvija zahvaljujući kontrakciji mišića koji se nalaze uz vene (kad god stojite, uvek se trudite da aktivirate mišiće pomerajući noge). Zdravi venski zalisci (takozvani „ ventili“) ne dozvoljavaju da se krv vraća od srca ka periferiji tela.  Kada venski zalisci popuste, dešava se upravo to, krv se vraća prema periferiji i  nagomilava u donjim delovima nogu, te dolazi do proširenja vena.

Bolesti proširenih vena su naročito izložene osobe čija profesija zahteva dugotrajno stajanje /hirurzi, konobari, stomatolozi, frizeri i dr/, kao i one kod kojih se ovo oboljenje često javlja u familiji (genetska predispozicija). Češće se javlja kod žena.

Simptomi proširenih vena su izraženiji leti. Zbog dejstva toplote vena se dodatno širi i krv sporije       

Ultrazvučnim pregledom vena se utvrđuje da li postoji poremećaj na nivou:

 • dubokog venskog sistema  : 
  – duboka venska tromboza (najčešće praćena otokom noge)
  – neadekvatna funkcija zalistaka
 • površnog i komunikantnog sistema  :
  – proširene vene
  – trombozapaljenski proces na površnom  venskom sistemu

2.Color doppler pregled arterija donjih ekstremiteta

Dopler ultrazvuk arterijskih krvnih sudova nogu je bezbolna, neinvazivna dijagnostička metoda, kojom se može meriti protok krvi kroz arterije nogu. Ovom metodom se mogu otkriti suženja krvnih sudova, ili proširenja (aneurizme).

Na arterijama se mogu videti naslage, ili plakovi, koji sužavaju ili potpuno okludiraju šupljinu krvnog suda,  može se otkriti tromboza i embolija (delimično ili potpuno zapušenje arterije krvnim ugrušcima). Najčešći simptomi koji se javljaju kod oboljenja arterija donjih ekstremiteta su bolovi u nogama.